Privacybeleid voor Maxem Energy Controller en de webportalen https://my.maxem.io en https://cloud.maxem.energy

Versie: 15 maart 2021

Maxem Energy Solutions B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en respecteert de privacy van haar gebruikers. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met de gegevens die wij verkrijgen door uw gebruik van de website https://my.maxem.io en https://cloud.maxem.energy (de “Webportalen“), de Maxem app en het product Maxem Energy Controller.

Welke persoonsgegevens van u verzamelen wij?

We verzamelen persoonsgegevens die u bij het gebruik van het Webportalen aan ons verstrekt tijdens het registreren van uw Maxem Energy Controller. Wij verwerken hierbij de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens en postcode;
 • e-mail adres;
 • bankrekeningnummer;
 • telefoonnummer (optioneel)
 • KvK nummer (optioneel)

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

 1. Uw persoonsgegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen in het geval dat uw product service behoeft en om de betaling van de abonnementsgelden uit te voeren. Zonder bovenstaande gegevens, met uitzondering van uw telefoonnummer, kunt u geen account aanmaken en zal het product Maxem Energy Controller niet werken. Deze gegevens blijven bewaard totdat u uw account opheft.
 2. Maxem zal uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming verstrekken aan derden.
 3. Er zijn drie bijzondere gevallen waarvoor u ons direct toestemming geeft door te registreren:
  1. Wij delen een aantal gegevens met uw Maxem leverancier ten behoeve van de installatie en storingshulp. Meer uitleg staat verderop in dit document in een aparte paragraaf. Dit kan ongedaan gemaakt worden.
  2. Een grove locatie van uw Maxem Energy Controller kan gecombineerd worden met de meetgegevens uit uw Maxem en dit kan gedeeld worden met derden, eventueel buiten de EU. Met grove locatie bedoelen wij een locatie-aanduiding die niet tot de combinatie van uw straatnaam en huisnummer te herleiden is, waardoor u anoniem blijft.
  3. Wij kunnen uw naam en bankrekeningnummer delen met een derde partij die voor ons betalingen van abonnementsgelden afhandelt.

Welke meetgegevens verzamelen wij?

We verzamelen meetgegevens over het elektriciteitsgebruik in uw elektrische installatie en van de elektriciteitsverbruikers waarmee de Maxem Energy Controller verbonden is, zoals uw laadpunt of warmtepomp.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw meetgegevens?

 1. Meetgegevens worden verzameld voor uzelf: om u inzicht te geven in het elektriciteitsverbruik van uw installatie.
 2. Het meten van elektriciteitsstromen is noodzakelijk voor het aansturen van elektriciteitsverbruikers zoals laadpunten en warmtepompen.
 3. Wij kunnen meetgegevens gebruiken om vast te stellen of een nieuwe dienst mogelijk interessant is voor u en deze aan bieden in het Webportalen of de Maxem app.
 4. Wij kunnen geanonimiseerde meetgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. Wanneer wij dit doen garanderen wij dat deze gegevens niet herleidbaar zijn tot u of het adres waar de Maxem Energy Controller geïnstalleerd is.

Standaard delen wij gegevens met uw Maxem leverancier

Standaard delen wij een aantal van uw gegevens via ons service portaal met de leverancier bij wie u de Maxem Energy Controller heeft gekocht. Dit is alleen van toepassing indien u deze niet direct bij ons hebt gekocht. Het serviceportaal is ontworpen als hulpmiddel voor deze partij om de installatie te vergemakkelijken en om u service te kunnen verlenen bij storingen.

Wij delen in het serviceportaal de volgende gegevens:

 1. Uw voornaam, achternaam en Maxem Energy Controller nummer
 2. Logs over het functioneren van uw Maxem Energy Controller
 3. De actuele metingen van de Maxem Energy Controller en dezelfde energiedata als u via ons Webportaal of de Maxem app zelf kunt inzien

Op uw verzoek kunnen wij u uit het serviceportaal van deze leverancier halen, waardoor deze geen gegevens van u meer ziet.

Welke dataverzoeken kunt u bij ons indienen?

Wij kunnen de volgende acties uitvoeren op uw verzoek:

 • Opvragen of aanpassen van uw persoonsgegevens.
 • Verwijderen van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat wij uw Maxem account zullen verwijderen. Hierdoor wordt het product onbruikbaar.
 • Verwijderen van uw naam en Maxem Energy Controller uit het serviceportaal van uw Maxem leverancier.
 • Verwijderen van uw meetgegevens. Dat betekent dat alle data die u kunt zien in het Webportaal / Maxem app verdwijnt. Het product blijft bruikbaar.

Een verzoek tot één van bovenstaande acties kunt u indienen via de contactgegevens in dit privacy document. Voor klachten over onze manier van omgang met uw gegevens kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Internetveiligheid

Maxem zal alles ondernemen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om uw gegevens te beschermen tegen derde partijen, die onbevoegd toegang willen verkrijgen tot uw gegevens.

Hieronder volgen een aantal van de technische maatregelen die Maxem neemt om uw online veiligheid te waarborgen:

Uw Maxem Energy Controller verbindt met onze servers via een versleutelde VPN verbinding, zodat uw energiedata niet bekeken kan worden door anderen, zelfs niet als deze onderschept wordt tijdens het versturen. (b) Voor gegevensopslag maken wij gebruik van de diensten van het bedrijf Amazon die deze gegevens in Ierland opslaat. In de toekomst kan dit wijzigen naar een partij die de data buiten de EU opslaat. (c) Uw online account haalt gegevens op uit deze database via het beveiligde https protocol. (d) Het wachtwoord van uw online account staat versleuteld opgeslagen in onze database. (e) De ontwikkelaars van Maxem hebben alleen toegang tot de database via een beveiligde VPN verbinding (f) Voor directe toegang tot uw Maxem Energy Controller voor servicewerkzaamheden bij storingen is nog een extra beveiligingslaag (SSH) aangelegd, waarvan alleen de noodzakelijke medewerkers de digitale sleutels hebben.

Voor vragen of verzoeken rondom ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via support@maxem.io.

Maxem Energy Solutions B.V.
Kabelweg 57
1014 BA Amsterdam